wz
 
 
 

 

 

Porota
První ročník (2010)
Soutěžící 2.ročníku
Ceny pro vítěze
Spoznoři
Diskuze 

PRAVIDLA SOUTĚŽE - DRUHÝ ROČNÍK


PRAVIDLA PRO DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE:

Dochází zde k významné změně v pravidlech, tak jim prosím věnujte dostatečnou pozornost.

REGISTRACE:

Každý kdo se chce přihlásit do druhého ročníku musí vyplnit při registraci ZÁKLADNÍ A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. To jsou:

Základní: Jméno, věk, místo bydliště soutěžícího, vybraný kontinent za který bude soutěžit!!! Následně po přidělení kontinentu zasíláte fotografii soutěžící panenky (portrét) ve formátu 640* 480 (pouze jednu registrační fotografii)!!!

Doplňující: Jméno, věk, povolání, místo bydliště panenky, registrační příběh k panence - základní seznámení se soutěžící panenkou. U místa bydliště panenky doporučuji hlavní město státu, který Vám bude přidělen (je to výchozí bod pro další disciplíny)!!!

pro registrace užívejte prosím tento mail: misslatoya@seznam.cz

KATEGORIE SOUTĚŽÍCÍCH / TITULY

A, VĚK DO 18LET (SOUTĚŽÍ O TITUL MISS LATOYA JUNIOR 2011)
Tato kategorie bude otevřena pouze v případě, že se přihlásí 5 a více soutěžících ve věku do 18let

B, VĚK NAD 18LET (SOUTĚŽÍ O TITUL MISS LATOYA 2011)

C, VĚK NAD 18LET (SOUTĚŽÍ O TITUL MISS LATOYA TONNER 2011)

 

KATEGORIE PANENEK

30CM - VŠECHNY PANENKY TYPU MODELKA - BARBIE, FASHION ROYALTY, PETRA, DINAMITE GIRLS, BRATZ, FLAVAS, MY SCENE A JIM PODOBNÉ.

40CM - VŠECHNY PANENKY TÉTO VELIKOSTI TYPU MODELKA - TONNER 16´ A JIM PODOBNÉ (TONNERKY, PANENKY ROBERTA TONNERA)

U VŠECH KATEGORIÍ PANENEK JSOU POVOLENY FORMY OOAK!


KONTINENTY A STÁTY

Při registraci uvádíte kontinent, za který chcete soutěžit, takže si předem rozmyslíte etnika, která by se mohla v tomto kontinentu nacházet a dle tohoto si vyberete doma své panenky (nebojte, není v tom žádná záludnost). Kontitnent si tedy vybíráte sami. Na základě vybraného kontinentu Vám bude přidělen stát za který budete soutěžit, dle Vámi uvedeného čísla v rozsahu, který je uveden pod kontinentem (viz registrační stránka), (ostatní info - viz další disciplíny a příběh)

V případě, že se na určitý kontinent přihlásí více soutěžících a převýší kapacitu uvedeného počtu států, bude toto číslo rozšířeno (dle příchozích mailů) a bude Vám přidělen další stát daného kontinentu, který ale není "v základní nabídce"

V ostatních případech bude vše záležet na domluvě před ukončením registrací

 

DISCIPLÍNY - JEDNOTLIVÁ SOUTĚŽNÍ KOLA

 1. REGISTRACE - 1 - 31.BŘEZNA
  je nutné splnit všechny náležitosti registrace
 2. PROMENÁDA V PLAVKÁCH - 1 - 30.DUBNA
  plavky jedno i dvoudílné (inspirujte se v modelech 1.ročníku a čtěte komentáře poroty!!!) pozn.dbejte na původ Vaší panenky
 3. VOLNÁ DISCIPLÍNA - 1 - 31.KVĚTNA
  zde se meze nekladou, jen musí být na první pohled patrné, o jakou volnou disciplínu jde!
 4. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VEČERNÍ ŠATY - 1 - 30. ČERVNA
  zde máte zcela volnou ruku, nezapomínejte však, že jde o večerní toaletu!
 5. NÁRODNÍ KOSTÝM/KROJ - 1.ČERVENCE - 31.SRPNA
  asi nejtěžší disciplína druhého ročníku, dbejte na původ, historii, etnikum Vaší soutěžící panenky k přidělenému státu!!!
 6. SVATEBNÍ ŠATY - 1 - 30.ZÁŘÍ
  zde se meze nekladou a velice se těšíme na Vaše "svatebky"
 7. DOBOVÉ ŠATY - 1 - 31.ŘÍJNA
  dobové šaty musejí odpovídat určité době a místu, odkud je Vaše panenka (stát za který soutěží) výběr historického období je libovolný (doporučuji však zvolit vždy stěžejní období pro danný stát) např. Francie - absolutismus - vláda Ludvíka XIV - (inspiraci hledáte ve Francii v období baroka, rokoka). U období, které lze těžce určit (např. pokud si nejste jisti barokem či rokokem,) připište, které období panenka presentuje, aby byl jasně patrný Váš záměr (př. baroko = kulatá krynolína, rokoko = elipsovitá krynolína apod.) Nebojte se toho, nebudeme puntičkáři přesně na rok či měsíc, rezervy budou dány (ale určitě to nebude 100let +/- :o))))) .
 8. PŘÍBĚH - BĚHEM VŠECH SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN (ZAČÍNÁ REGISTRACÍ)!!!
  příběh bude od tohoto ročníku nedílnou součástí a podmínkou pro účast v soutěži! Nechci po nikom slohové práce, ale věnujte každému kolu určitou část a soustřeďte se i na příběh, můžete využít historické, zeměpisné a jiné znalosti, kterými můžete upoutat a představit nám svojí favoritku. Nezapomínejte, že soutěžíte za určitý stát, etnikum, zjistěte si infomrace a poučte nás, neboť nejen porota, ale i ostatní soutěžící a veřejnost jsou zvědaví s čím nás seznámíte, překvapíte, nadchnete....:o)))))

U jednotlivých disciplín máte uvedený časový limit (př. 1 - 31.března), to znamená, že na splnění disciplíny máte 31dní. V tomto rozmezí můžete zasílat fotografie svých výtvorů. Nebudou-li dodrženy termíny odeslání (tj. poslední den do 24hod), budete ze soutěže vyřazeni, pro nesplnění pravidel.

 

FOTOGRAFIE A FORMÁTY

Své výtovry musíte vždy nafotit, to je jedna z podmínek pro splnění danných úkolů. Je jedno zda máte takový či makový fotoaparát. Záleží jen a jen na Vás kolik tomu věnujete času a jak si s fotografiemi vyhrajete (Pozn. nejde o fotografickou soutěž, takže buďte v klidu, ale pokud mi někdo pošle rozmazané fotky, tak musí počítat s tím, že pravděpodobně přijde o body!)

Ke každé disciplíně tedy zasíláte fotografie a to v počtu minimálně 3ks - 5ks maximálně. Více opravdu neposílejte, méně také ne! Výjimkou je registrační fotografie (portrét)

Fotografie zasílejte POKUD MOŽNO!!! v tomto formátu 640* 480, nebo 480*640

Fotografie do soutěže prosím neoznačujte vodotiskem ani jiným textem či rámečkem!!! Vámi dodané fotografie dostanou jednotný rámeček i označení pro soutěž, takže se nemusíte bát:o)

Na svých stránkách můžete své fotografie taktéž vystavit (zde již s Vaším vodotiskem, nebo s naším rámečkem a logem, ale PROSÍM VŽDY AŽ PO UVEŘEJNĚNÍ ZDE NA STRÁNKÁCH SOUTĚŽE!!! Chraňte si svoje nápady!:o)

Pokud si nebudete vědět rady, nebojte se oslovit konkrétního porotce, rád Vám jistě poradí.

ČLENOVÉ POROTY

Jako již v předchozím ročníku o vítězích rozhoduje porota, která je speciálně vybraná, a to tak, aby byla objektivní. Záměrně je složena z řad veřejnosti či odborníků a nejen z řad "panenkářek". Více k tomuto dodávat nebudu. Kdo sledoval první ročník ví proč a více toto komentovat nehodlám! Jednotlivé porotce Vám pro druhý ročník opět představím zde na stránkách v průběhu soutěže.

VÍTĚZNÉ TITULY A CENY PRO VÍTĚZE

TITUL MISS LATOYA JUNIOR 2011 (KATEGORIE DO 18LET, PANENKY 30CM)

TITUL MISS LATOYA 2011 (KATEGORIE NAD 18LET, PANENKY 30CM)

TITUL MISS LATOYA TONNER 2011 (KATEGORIE NAD 18LET, PANENKY 40CM)

TITUL MISS LATOYA SYMPATIE 2011 (KATEGORIE DO A NAD 18LET, PANENKY 30CM)

TITUL MISS LATOYA SYMPATIE TONNER 2011 (KATEGORIE NAD 18LET, PANENKY 40CM)

KAŽDÝ VÍTĚZ, KTERÝ OBDRŽÍ JEDEN Z VÝŠE UVEDENÝCH TITULŮ OBDRŽÍ KORUNKU, ŠERPU, SADU ŠPERKŮ OD POŘADATELE

OSTATNÍ CENY BUDOU ZVEŘEJNĚNY BĚHEM SOUTĚŽE.

PRÁVA A POVINNOSTI

Každý kdo získá titul, je povinnen po obdržení cen nafotit panenku s cenami a zaslat tyto fotografie pořadateli soutěže (e-mail: misslatoya@seznam.cz) čímž dojde k potvrzení převzetí ceny a uzavření soutěžního ročníku.

Každý ze soutěžících má právo kdykoliv od soutěže odstoupit

Vítězové v kategoriích MISS LATOYA, MISS LATOYA JUNIOR, MISS LATOYA SYMPATIE, MISS LATOYA TONNER, MISS LATOYA SYMPATIE TONNER, budou vyzváni k zasednutí v porotě pro další ročník.

Povinnost zasednout v porotě pro další ročník maji vždy tituly MISS SYMPATIE A MISS SYMPATIE TONNER

Pořadatel má právo použít fotografie od jednotlivých soutěžících pro propagaci soutěže v digitalní i tištěné podobě

Ostatní práva a povinnosti (neboť si zde opravdu hrajeme) se budou řídit vzájemnou domluvou.

BODOVÁNÍ A HODNOCENÍ DISCIPLÍN A SOUTĚŽE

Dostáváme se ke stěžejní záležitosti celého projektu. V prvním ročníku jsme si vyzkoušeli jaké to je, když se boduje veřejně a porota přidává své hodnocení pro jednotlivé soutěžící (názory poroty z prvního ročníku si můžete přečíst na stránce prvního ročníku). Objevilo se spousty názorů proti veřejnému hodnocení, ale i spousty názorů pro veřejné hodnocení. A protože pro veřejné hodnocení se vyslovili především sami soutěžící a proti zejména veřejnost, která soutěž sledovala, rozhodl jsem se tento systém bodování zachovat.

Je tedy jen a jen na uvážení každého, kdo se chce do soutěže přihlásit, zda unese "kritiku" či nikoliv. Porota zde nikoho nekritizuje tak, aby dotyčného ponížila, ale spíše aby upozornila na nedostatky, kterých se vyvarovat do dalšího kola. Jde spíše o rady, nápady, názory lidí, kteří Vaše tvoření vidí z jiného úhlu pohledu a to je dle mého názoru dobře. V tomto jsme originální a jedineční.

V žádné jiné soutěži pro panenkářky se s tímto nesetkáte a tak tedy, zůstaneme originální. Samozřejmostí zůstává, že i jednotliví soutěžící se mohou k názorům poroty vyjádřit.

Bodování bude probíhat opět v udílení bodů od 1 do 10 za každou disciplínu do speciální sčítací tabulky. Po všech disciplínách se ještě bude hodnotit celkový dojem (tj. celkový průběh jednotlivých soutěžící během všech disciplín), který rozhodne o vítězi. Vítězem se stává ten soutěžící, který získá nejvíce bodů.

MISS Sympatie - bude opět volena veřejně zde na stránkách, o systému hlasování budete včas informováni.

TERMÍNY PRO BODOVÁNÍ

Porota vždy boduje po zveřejnění danné disciplíny (tedy průběžně), zpravidla do zveřejnění dalšího kola.

V případě sčítání bodů po uzavření všech soutěžících kol (tedy k sčítání bodů pro volbu Miss) je vyhrazeno prozatím období 11 a 12/2010

Vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže je stanoveno na období 1/2011

 

Vše ostatní (dotazy, připomínky, nejasnosti, upřesnění) bude řešeno na e-mailu: misslatoya@seznam.cz při registracích a v průběhu soutěže.

Děkuji za trpělivost, (pokud jste došli až sem) a přeji mnoho úspěchů, nápadů a tvořivosti ve druhém ročníku soutěže MISS LATOYA 2011.

za porotu a pořadatele soutěže Petr Macoun 

 
 

 


 

 

                     
                     
                     

 

 

 

 

 

NOVINKY:
----------------------

Spuštění stránek
dne:15.září 2009

----------------------
Přehledy:
disciplín
zde:
----------------------

Soutěžící 2.ročníku přehled: zde:
----------------------

Pravidla pro 2.ročník zde:
----------------------

design by latoya 2009
Zpět na index Zpět na úvodní stránku